7 priežastys, kodėl verta automatizuoti įdarbinimo procesą

Sužinokite įdarbinimo proceso automatizavimo privalumus
Naudodamos IT sprendimus įdarbinimo srityje, įmonės gali sėkmingiau konkuruoti dėl naujų darbuotojų. Tai ypač svarbu, kai darbuotojų trūkumas yra vienas iš svarbiausių verslo plėtros iššūkių Latvijoje ir kitose pasaulio šalyse.

Šiame straipsnyje apibendrinome 7 priežastis, kodėl verta naudoti skaitmeninius sprendimus įdarbinant darbuotojus.

1. Pagreitinkite atrankos procesą

Skaitmeniniai sprendimai palengvina sklandesnį informacijos srautą atrankos grupėje, todėl sutrumpėja sprendimo priėmimo laikas. IT priemonės leidžia automatizuoti kai kuriuos veiksmus, pavyzdžiui, CV rinkimą ir pirminį tvarkymą. Be to, jose visa informacija apie kandidatus saugoma vienoje vietoje ir padeda išvengti jos persiuntimo atrankos procese dalyvaujantiems kolegoms.

2. Užtikrinti vienodą požiūrį į įdarbinimą visoje bendrovėje

IT sprendimai leidžia struktūrizuoti ir suvienodinti įdarbinimo procesą, o tai ypač svarbu didelėms įmonėms, norinčioms įdarbinti daugiau nei vieną specialistą. Tai taip pat aktualu organizacijoms, turinčioms kelis filialus, siekiant užtikrinti vieningą požiūrį į įdarbinimą kiekviename verslo padalinyje.

3. Pagerinkite kandidatų patirtį

Skaitmeninėmis priemonėmis įdarbinimo procesas tampa suprantamesnis ir skaidresnis kandidatui, pavyzdžiui, lengviau pateikti paraišką dėl laisvos darbo vietos ir gauti grįžtamąjį ryšį. Tai pagerina kandidato patirtį, susijusią su konkrečia įmone, ir padidina teigiamo atsakymo tikimybę, jei kandidatas gaus darbo pasiūlymą.

4. Sukurkite talentų duomenų bazę būsimoms laisvoms darbo vietoms

Sutvarkyta paraiškų duomenų bazė yra vertinga priemonė įdarbintojams. Kandidatas, kuris netinka vienai laisvai darbo vietai, gali būti tinkamas laisvoms darbo vietoms, apie kurias dar tik bus skelbiama. Tokia talentų bazė leidžia taupyti laiką ir greitai susisiekti su tais, kurie kadaise domėjosi darbu jūsų įmonėje.

5. Objektyviau vertinkite kandidatus

Kandidatų įgūdžiams ir kompetencijoms vertinti yra įvairių skaitmeninių priemonių. Kandidatų vertinimo procesą papildę tinkamu IT sprendimu, galėsite objektyviau įvertinti kiekvieno kandidato tinkamumą pareigoms.

6. Laiku pradėkite įsidarbinimo procesą

Dar prieš pradėdama dirbti naujame darbe, įmonė gali pradėti megzti santykius su naujuoju kolega - supažindinti jį su kultūra, padėti jam sumažinti nerimą dėl naujo darbo naujoje organizacijoje pradžios. Skaitmeniniai sprendimai leidžia tai padaryti greičiau ir darbuotojui pažįstamoje bei suprantamoje aplinkoje.

7. Laikykitės GDPR nuostatų dėl kandidatų duomenų saugojimo

Skaitmeninės atrankos sprendimai padeda įmonėms laikytis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo reikalavimų. Tai atleidžia įdarbintojus nuo kasdienės naštos laiku ištrinti gyvenimo aprašymus dėl senaties terminų ir leidžia veiksmingiau kontroliuoti prieigą prie šių duomenų.
Straipsnį parengė
Elīna Harčenko, SmartHR komunikacijos projektų vadovė