Sveikatos ir papildomų naudų strategijos 2024 m.
2024 m. ataskaitai skirta apklausa apie sveikatos ir papildomų naudų strategijas
Tikimasi, kad šiais metais dėl infliacijos nulemto kainų augimo sveikatos išmokų išlaidos padidės 5,4 %, todėl darbdaviai daugiausia dėmesio skiria išlaidų valdymui. Tuo pat metu daugeliui prioritetų tampa išmokų didinimas, kad tokiu būdu jie pritrauktų ir išlaikytų darbuotojus. Pateikiame konsultacijų įmonės „Mercer“ atliktą apklausą apie sveikatos ir išmokų strategijas 2024 m. išvadų ataskaitą.

2024 m. darbotvarkėje:

Išmokų prieinamumas, elgesio sveikata, vaistinių išmokos, apmokamas laisvas laikas ir ilgalaikės strategijos, kaip valdyti išmokų išlaidas, neperkeliant jų darbuotojams.

Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti, kaip darbdaviai

ruošis didėjančioms sveikatos priežiūros išlaidoms tuo pačiu metu

toliau taikydami išmokų strategijas 2024 m. siekdami

pagerinti darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą bei geriau tenkinti

visos darbo jėgos poreikius. Apklausa buvo

atlikta nuo 2023 m. vasario 14 d. iki 2023 m. kovo 10 d.

Apklausos mastas
Iš viso apklausoje dalyvavo 721 organizacija. Respondentų skaičių sudarė įvairių sričių ir dydžių organizacijos. Apklausos rezultatai paremti 512 organizacijomis, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų.
 • 29%
  Mažiau nei 500 darbuotojų
 • 45%
  500-4900 darbuotojų
 • 26%
  5000 ir daugiau darbuotojų
Apklausos rezultatai parodė:
 • Infliacija ir ribota daro rinka
  Plano rėmėjai turi pasirengti infliacijos poveikiui sveikatos planų išlaidoms, tačiau
  suprasti, kad infliacija kuria stresą dėl finansų įvairias pajamos gaunantiems darbuotojams.
  Taip pat atsižvelgti į tai, jog mažas pajamas gaunantiems darbuotojams tampa sunkiau patenkinti įprastas mėnesio išlaidas, jau nekalbant apie medicinines išlaidas.
  Be to, daugelyje pramonės šakų darbo rinka vis dar labai ribota, todėl žmogiškųjų išteklių specialistai turi pasitelkti visus svertus – įskaitant sveikatos išmokas, kad pritrauktų ir išlaikytų darbuotojus.
  1
 • Papildomos naudos darbuotojams
  Darbdaviai siekia padidinti papildomas naudas, tačiau jie turėtų tai daryti atsargiai, ieškodami būdų, kaip papildomų naudų būdu kurti vertę.

  Kartais tai gali rodyti, jog reikia užpildyti dabartinių pasiūlymų spragas, įtraukti platesnio pobūdžio naudas. Be to, reiktų peržiūrėti laisvo laiko politiką ir suteikti darbuotojams daugiau lankstumo.

  Būtina skirti dėmesį darbuotojų psichologinei ir emocinei sveikatai. Tai – viena iš žinučių, aiškiausiai skambančių darbuotojų apklausose.
  2
 • Išlaidų valdymas neperkeliant jų darbuotojams
  Darbdaviai siekia valdyti išlaidų augimą neperkeldami išlaidų darbuotojams.
  3
Po nedidelio išlaidų plano augimo praėjusiasi metais darbdaviai tikisi, jog 2023 m. jos padidės 5,4 %, nes dėl infliacijos kyla sveikatos priežiūros paslaugų kainos
„Mercer“ 2022 m. nacionalinė darbdavių finansuojamų sveikatos planų apklausa rodo, jog vidutinės vieno darbuotojo sveikatos priežiūros išlaidos, kurias finansuoja darbdavys 2022 m. padidėjo 3,2 %. Šis, palyginus, nedidelis padidėjimas buvo tik maždaug perpus mažesnis už 2022 m. bendrosios infliacijos lygį, kuri metų pabaigoje siekė 6,5 %. Paprastai sveikatos išmokų išlaidų augimas būna didesnis nei vartotojų kainų indeksas. Vienas iš veiksnių, stabdžiusių išlaidų augimą 2022 m., buvo paprasčiausiai laikas – kadangi sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai su sveikatos priežiūros planais paprastai sudaro daugiametes sutartis, darbdavių planų rėmėjai buvo apsaugoti nuo viso infliacijos poveikio. Vis dėlto, galime tikėtis, kad dėl darbo užmokesčio didėjimo ir didesnių pasiūlos išlaidų sveikatos priežiūros sektoriuje per ateinančius kelerius metus kainos kils, nes paslaugų teikėjai atnaujins sutartis. Darbdaviai prognozavo, kad 2023 m. išlaidos vidutiniškai padidės 5,4 proc., ir turėtume būti pasirengę tolesniam spartesniam išlaidų augimui 2024 ir vėlesniais metais.
Organizacijų planavimas tobulinti pasiūlymus, skirtus darbuotojų sveikatai ir gerovei:
 • 64 %
  Planuoja tobulinti
 • 28 %
  Neplanuoja tobulinti  2024 m., bet tobulino per pastaruosius 2 metus
 • 8 %
  Tobulinti pasiūlymų neplanuoja

Tam, kad sumažintų išlaidas sveikatos planui, dalį išlaidų perkels darbuotojams:
 • 45 %
  Išlaidų neperkels
 • 27%
  Perkels tiek išlaidų, jog galėtų išverti prognozuojamą augimą
 • 24%
  Perkels mažiau išlaidų nei prognozuojamas išlaidų padidėjimas
 • 3 %
  Perkels tiek išlaidų, jog galėtų sumažinti prognozuojamą išlaidų padidėjimą
Finansinė parama darbo ir gyvenimo išlaidoms
Suteikia arba suteiks 2024 m.
 • 21%
  Nemokamas / subsidijuojamas maistas darbe
 • 21%
  Subsidijuojamas telefonas / internetas nuotoliniam darbui
 • 19%
  Biudžetas namų ofiso reikmenims įsigyti
 • 18%
  Darbdavio suteikiamas / subsidijuojamas transportas
 • 14%
  Studentų paskolos – refinansavimo pagalba
 • 12%
  Stundentų paskolos – prisidėjimas prie paskolos mokėjimo
 • 13%
  Biudžetas laisvalaikiui: hobiams, sveikatingumui ir t.t.
 • 11%
  Identiteto apsauga / slaptažodžių saugos programos (apmoka darbdavys)
 • 9%
  Darbdavio apmokamos teisinės paslaugos
 • 2%
  Darbdavio suteikiama / subsidijuojama gyvenamoji vieta
Tai – „SmartHR Partners“ komandos versta straipsnio ištrauka. Originalų straipsnį galite rasti čia
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė