iSpring
Darbuotojo kvalifikacijos kėlimas – kas tai? Pavyzdžiai ir gerosios praktikos
Neatsilikti nuo besikeičiančių poreikių ir užtikrinti, jog komanda turėtų tinkamu įgūdžius, svarbu kiekvienai organizacijai. Tai užtikrinti gali padėti kvalifikacijos kėlimas. Investuodamos į nuolatinį darbuotojų tobulėjimą, įmonės gali atskleisti savo darbuotojų potencialą, ugdyti mokymosi kultūrą ir pagerinti verslo rezultatus. Tačiau, kad minėti dalykai išsipildytų, reikia turėti tinkamus įrankius ir žinoti, kaip įgyvendinti patikimą kvalifikacijos kėlimo strategiją.
Kas yra kvalifikacijos kėlimas?

Kvalifikacijos kėlimas – tai naujų įgūdžių ugdymas arba turimų žinių tobulinimas, siekiant neatsilikti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje. Sėkmingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas paprastai apima nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi iniciatyvas, kurios suteikia darbuotojams techninių ir minkštųjų įgūdžių, kad jie galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių pramonės poreikių.

Persikvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas: Kuo skiriasi?

Plačiai paplitęs nesusipratimas, kad kvalifikacijos kėlimas ir persikvalifikavimas yra tą patį reiškiančios sąvokos, tačiau tarp jų yra didelis skirtumas.

Perkvalifikavimas apima naujų įgūdžių įgijimą, kad būtų galima pereiti į kitą vaidmenį ar pramonės šaką, taip palengvinant karjeros pokyčius. Keliant kvalifikaciją, atvirkščiai nei persikvalifkuojant, daugiausia dėmesio skiriama dabartiniam vaidmeniui ar pramonei reikalingų įgūdžių tobulinimui, įgijimui. Kvalifikacijos kėlimu siekiama plėsti ir tobulinti darbuotojų žinias, kad jie galėtų patenkinti besikeičiančius dabartinės karjeros poreikius.

Toliau pateikiame keletą įprastų pavyzdžių, iliustruojančių skirtumą tarp kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo:

Kvalifikacijos kėlimo pavyzdžiai

 • Programinės įrangos kūrėjas dalyvauja cloud kompiuterijos mokymuose, kad patobulintų savo projektavimo gebėjimus ir sukurtų pažangesnes programas.
 • Grafikos dizaineris, dalyvaujantis UX / UI dizaino mokymuose, kad praplėstų savo įgūdžius ir pagerintų gebėjimą kurti intuityvias sąsajas vartotojams.
 • Klientų aptarnavimo atstovas, dalyvaujantis bendravimo mokymuose, kad patobulintų savo tarpasmeninius įgūdžius ir sustiprintų gebėjimą veiksmingai bendradarbiauti.

Persikvalifikavimo pavyzdžiai

 • Buhalteris, dalyvaujantis duomenų analizės mokymuose, kad galėtų pereiti į duomenų analitiko vaidmenį.
 • Pardavimų vadybininkas dalyvauja PMI mokymuose, kad galėtų pereiti į naujas projektų vadovo pareigas.
 • Virėjas lanko maisto mokslo kursus, kad galėtų pereiti į mitybos sritį.
Kodėl svarbus kvalifikacijos kėlimas ir persikvalifikavimas?

Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas tapo kertiniais sėkmingo verslo elementais dėl keleto priežasčių. Šiame skyriuje aprašomi penki didžiausi privalumai.

 • Karjeros raida: Naujų įgūdžių ugdymas ir turimų tobulinimas didina darbuotojų kompetenciją, suteikia galimybes augti karjeros prasme, būti paaukštintais pareigose.
 • Didesnis darbuotojų įsitraukimas: Kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo iniciatyvos rodo, kad Jūsų įmonė siekia skatinti darbuotojų augimą, todėl didėja jų įsitraukimas ir gerėja jų išlaikymo rodikliai.
 • Geresni veiklos rezultatai: Darbuotojų įgūdžių tobulinimas didina produktyvumą ir efektyvumą, todėl gerėja bendri darbo vietos rezultatai, o įmonės įgyja konkurencinį pranašumą dinamiškoje verslo aplinkoje.
 • Didesnis klientų pasitenkinimas: Įmonėms, kurios orientuojasi į klientų pasitenkinimą, labai svarbu teikti pirmenybę darbuotojų tarpasmeninių įgūdžių mokymui. Bendravimo gebėjimų ugdymas padeda didinti klientų pasitenkinimą ir gerina verslo rezultatus.
 • Išlaidų taupymas: Daugeliu atvejų esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra ekonomiškai efektyvesnis nei naujų darbuotojų samdymas.

Kaip veiksmingai kelti darbuotojų kvalifikaciją

Nesvarbu, ar norite pagerinti verslo rezultatus, darbuotojų įsitraukimą, ar jų išlaikymo rodiklius, mokymų darbo vietoje nauda akivaizdi. Panagrinėkime pagrindinius geriausios praktikos pavyzdžius, kurie užtikrins, kad Jūsų kvalifikacijos kėlimo programa būtų sėkminga.

1. Nustatyti įgūdžių trūkumus

Raktas į sėkmingą kvalifikacijos kėlimą – jos aktualumo užtikrinimas. Taigi, pradėkite nuo išsamios įgūdžių trūkumo analizės.

Kas tai yra? Atliekant įgūdžių trūkumo vertinimą nustatomos sritys, kuriose darbuotojams trūksta reikiamų įgūdžių ar žinių, kad jie galėtų efektyviai dirbti. Šis vertinimas padeda nustatyti prioritetus įgūdžiams ir žinioms, reikalingiems dabartinio darbuotojų kompetencijos lygio ir pageidaujamo meistriškumo skirtumui panaikinti.

Kodėl tai naudinga? Jis padeda aiškiai suprasti, į kokias konkrečias kompetencijas reikėtų sutelkti dėmesį keliant kvalifikaciją.

Kaip galite jį įgyvendinti? Apklausos, pokalbiai su darbuotojais ir kompetencijų vertinimai – tai vieni iš būdų, kaip nustatyti organizacijos žinių spragas. Be to, veiklos vertinimų, pareigybių aprašymų ir numatomų būsimų verslo reikalavimų analizė padės suderinti kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas ir nustatyti jų prioritetus.

Daugiau informacijos ir šabloną bei kontrolinį sąrašą atsisiuntimui rasite mūsų išsamiame įgūdžių trūkumų analizės vadove.
iSpring | Employee Skills Gap Analysis Checklist
2. Sukurti mokymo medžiagą įmonėje

Siekiant užtikrinti, kad Jūsų kvalifikacijos kėlimo mokymo programos bus tinkamos, įdomios ir veiksmingos, geriausia jas kurti savo viduje. Taikant šį metodą, yra aišku, jog kiekvienas mokymo aspektas bus pritaikytas konkrečiai Jūsų įmonei ir jos realiems reikalavimams.

Kas tai yra? Individualios mokymo medžiagos kūrimas paprastai reiškia e. mokymosi išteklių kūrimą (online kursai, vaizdo įrašai, viktorinos ir interaktyvios darbo priemonės).

Kodėl tai naudinga? Mokymo medžiagos kūrimas įmonėje garantuoja, kad turinys tiesiogiai susijęs su organizacija. Be to, taip lengviau atnaujinti medžiagą, kad ji atitiktų pokyčius organizacijoje ar pramonėje.

Kaip galite tai įgyvendinti? Norint kurti e. mokymosi turinį, Jums reikės turinio kūrimo įrankio. Ši priemonė leidžia kurti įvairią mokymosi medžiagą, kurią vėliau galima įkelti kaip SCORM failą į Jūsų įmonės mokymosi valdymo sistemą (LMS). Patartina pasirinkti kūrimo įrankį, kuris palaiko įvairius mokymo scenarijus.

Geras pavyzdys – iSpring Suite. Šis išsamus autorinių priemonių rinkinys pasižymi patogia „PowerPoint“ stiliaus sąsaja, todėl įvairių skyrių specialistai gali be vargo kurti aukštos kokybės mokymo kursus. Naudodamiesi juo galite kurti skaidrių kursus, vaidmenų simuliacijas, mokomuosius vaizdo įrašus, viktorinas ir interaktyvius elementus.

Štai internetinio kurso, sukurto naudojant „iSpring Suite“, fragmentas:
A person with a schedule on the board | Illustration
3. Naudokite mokymosi valdymo sistemą (LMS)

Darbuotojai yra užsiėmę, todėl kvalifikacijos kėlimo procesas turi būti kuo paprastesnis ir patogesnis. LMS gali padėti tai pasiekti.

Kas tai? LMS yra centralizuota platforma, skirta visai mokymo veiklai vykdyti, stebėti ir valdyti. Be to, geriausiose LMS paprastai įdiegiamos žaidybinimo, socialinio mokymosi funkcijos ir mobiliosios programėlės, kad padidėtų besimokančiųjų įsitraukimas ir būtų užtikrintos lanksčios mokymo galimybės.

Kodėl tai naudinga? Darbuotojams tai patogus centralizuotas mokymo centras, kuriame visa mokymosi medžiaga pateikiama vienoje prieinamoje vietoje. Mokymosi ir plėtros (L&D) komandoms tai supaprastina mokymo valdymo užduotis, todėl darbo eiga tampa sklandesnė, o administracinis laikas trumpesnis.

Pasirinkus LMS, kitas žingsnis – ją paleisti. Priklausomai nuo pasirinktos LMS, šis procesas bus skirtingo sudėtingumo. Jei Jūs ir Jūsų darbuotojai neturite patirties dirbant su LMS, rinkitės intuityvią sąsają turintį cloud sprendimą.

4. Sukurti individualizuotus mokymosi planus

Asmeniniai mokymosi planai užtikrina, kad Jūsų pastangos kelti kvalifikaciją būtų tikslingos ir veiksmingos.

Kas tai yra? Personalizuotame mokymosi plane mokymai darbuotojams pritaikomi atsižvelgiant į jų individualius įgūdžių trūkumus, mokymosi pageidavimus, darbo funkcijas ir karjeros tikslus.

Kodėl tai naudinga? Jis didina besimokančiųjų įsitraukimą ir darbuotojų pasitenkinimą, nes mokymas yra aktualus kiekvienam darbuotojui. Todėl darbuotojai gauna daugiau naudos iš kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų.

Kaip galite tai įgyvendinti? Bendradarbiaukite su darbuotojais, kad nustatytumėte jų įgūdžių spragas, mokymosi tikslus, darbo funkcijų reikalavimus ir profesiniam augimui reikalingas žinias. Tada, atsižvelgdami į šiuos veiksnius, parenkite mokymo rekomendacijas. Jei naudojate LMS, galite įvairią mokymo medžiagą (internetinius kursus, PDF, viktorinas ir kt.) sudėlioti į personalizuotą mokymosi kelią.

5. Įtraukti mišrųjį mokymąsi

Ne visi mokosi vienodai, todėl mišrių mokymosi metodų taikymas yra puikus būdas užtikrinti, kad Jūsų kvalifikacijos kėlimo iniciatyvos apimtų įvairius darbuotojus.

Kas tai yra? Mišrusis mokymasis sujungia tradicinį mokymągyvai su online kursais, mikromokymo moduliais, mokymąsį darbo vietoje ir mentorystės programomis.

Kodėl tai naudinga? Mišraus mokymosi metodų taikymas didina besimokančiųjų įsitraukimą ir gerina žinių išsaugojimo rodiklius. Todėl Jūsų kvalifikacijos kėlimo programos tampa veiksmingesnės ir duoda didesnę investicijų grąžą (ROI).

Kaip galite tai įgyvendinti? Sukurkite mokymo strategiją, į kurią būtų įtraukti įvairūs mokymosi metodai. Labai svarbu pritaikyti mokymo metodą ir turinio tipą, kad jis atitiktų skirtingus mokymosi tikslus.

Štai mišrios mokymo programos pavyzdys, kurioje derinami skaitmeniniai ir asmeniniai mokymai, kad atitiktų darbuotojų poreikius ir tvarkaraščius.
Data analytics for marketing temas | iSpring
6. Rezultatų matavimas

Kvalifikacijos kėlimo iniciatyvų poveikio matavimas suteiksJjums svarbių įžvalgų apie tai, kas veikia ir ką reikia tobulinti.

Kas tai yra? Kvalifikacijos kėlimo programų veiksmingumo vertinimas apima jų įtakos tiek individualiems, tiek organizacijos veiklos rezultatams vertinimą. Paprastai tai pasiekiama renkant grįžtamąjį ryšį iš apklausų, veiklos vertinimų ir mokymosi valdymo sistemos (LMS) duomenų analizės.

Kodėl tai naudinga? Šis procesas padeda nustatyti tobulintinas sritis ir suteikia apčiuopiamą investicijų į kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas grąžą (ROI).

Kaip galite jį įgyvendinti? Nors grįžtamojo ryšio apklausos ir veiklos vertinimai gali pareikalauti daug laiko, galite nedelsdami pradėti stebėti mokymo rezultatus naudodamiesi LMS. Pavyzdžiui, „iSpring“ patikimos analizės ir ataskaitų teikimo funkcijos leidžia vizualizuoti esminių rodiklių duomenis, tokius kaip mokymų užbaigimo rodikliai, bendras mokymų įsitraukimas ir individuali besimokančiojo pažanga. Šios funkcijos dėka galite pradėti vertinti kvalifikacijos kėlimo programų poveikį nuo pat pradžių.
iSpring learning progress
Apibendrinimas

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra labai svarbus organizacijos triumfo pagrindas. Nesvarbu, ar užpildysite įgūdžių spragas, ar padidinsite darbuotojų išlaikymo rodiklius, tai padės pasiekti geresnių rezultatų ir sustiprins Jūsų verslą prieš būsimus iššūkius. Nepaisant privalumų, daugelis organizacijų stengiasi rasti laiko kvalifikacijos kėlimui. Programų perkėlimas į internetinę platformą yra puikus sprendimas. LMS yra ekonomiškas, lengvai pritaikomas ir patrauklus būdas kelti darbuotojų kvalifikaciją jų įtemptoje dienotvarkėje.
Straipsnio autoriai – mūsų partneriai „iSpring“
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė