Darbuotojo smalsumo sužadinimas – šiandienos organizacijos iššūkis?

- ,,Lauki rytojaus mokymų apie pardavimus?“
- ,,Taip, labai, turėtų būti įdomu, tik tikiuosi nebus daug praktinių užduočių, nes klausant norėsiu užsibaigti kelis degančius darbus - žinai, sunkus laikas dabar…“

- ,,Kaip Tau mokymai?“
- ,,Puikiai, gera lektorė, buvo labai įdomu ir vertinga.“
- ,,O ką išsinešei, galbūt kažką jau pritaikei darbe?“
- ,,Ai, kad būtų sunku dabar atsakyti, daug gerų minčių buvo, o dėl taikymo, tai tikiuosi ateityje tikrai pavyks.“
Dažnai biure galime išgirsti panašias darbuotojų pokalbių ištraukas apie turėtus mokymus ir mokymosi procesą ir galime daryti prielaidą, kad ne visada patiems darbuotojams rūpi, ar yra iki galo aišku, ką jie gali išsinešti iš turėtų mokymų ir taikyti kasdieniame darbe.
Organizacijos vis labiau suvokia, kaip svarbu stiprinti savo darbuotojų gebėjimą mokytis, kurti naujus mąstymo modelius, kurie leistų nuolat skatinti tobulėjimą, naujų idėjų generavimą ir gebėjimą valdyti dviprasmiškas situacijas darbe. Tad kasdienybėje, kurioje šiandien daug ,,triukšmo” vis svarbesniu tampa gebėjimas aiškiai apsibrėžti mokymosi organizacijoje procesą, kuris skatintų darbuotojo žingeidumą ir norą ,,įdarbinti” gautas žinias praktikoje.
Toks mokymasis, kur esminis siekis yra skatinti darbuotojo žingeidumą, savo turimų interesų atliepimą ir bendrai motyvaciją mokytis yra įvardinamas, kaip savarankiškas mokymasis (ang. self - directed learning).
Savarankiškas mokymasis apima:
  • Bendros vizijos kūrimą ir perteikimą visiems darbuotojams
  • Bendradarbiavimą ir komandinį darbą
  • Darbuotojų įgalinimą atliekant kasdienius darbus bei kuriant naujus procesus
  • Erdvės suteikimą ir skatinimą nuolatos mokytis
  • Atitinkamų technologijų darbo vietoje panaudojimą kuriant prieinamesnę mokymuisi aplinką
Šiandien organizacijos savo darbuotojams siūlo daug įvairiausių galimybių mokytis, aiškinasi jų ugdymosi poreikius ir pagal juos kuria programas, o bet tačiau, dažnai vis tik lieka pastebimos spragos, kažkur neatsakyti klausimai, kurie sutrukdo
darbuotojams tobulėti, ar sužadinti asmeninį smalsumą mokytis.
Organizacijoms tampa svarbu atsakyti į šiuos klausimus:
Svarbu suprasti, kad darbuotojų augimo kelyje visuomet bus iššūkių ir skaudamų vietų, tačiau šiandien kaip niekada svarbu tampa padėti darbuotojams nuraminti triukšmą savyje, sužadinti smalsumą ir padėti atskirti tai, kas yra svarbiausia.
Tai – mūsų partnerių „TMD Partners“ turinys. Šis straipsnis originaliai paskelbtas čia.
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė