Darbuotojų gerovės tendencijos 2024-aisiais
2024 m. darbuotojų gerovės strategijų koncepcija ir įgyvendinimas pasieks dar neregėtas aukštumas, kurioms bus būdingos novatoriškos technologijos, holistinis požiūris ir atnaujinta organizacinė etika, kurioje darbuotojų sveikata ir laimė bus svarbiausia. Ši permainų kelionė reiškia ne tik aukštesnius sveikatingumo darbo vietoje standartus, bet ir visapusišką pakartotinį įvertinimą to, ką iš tikrųjų apima gerovė.
 • 1
  Technologinių sprendimų populiarėjimas
  2024 m. technologinė pažanga formuoja naują darbuotojų gerovės kraštovaizdį, o skaitmeninės sveikatos platformos, dėvimos technologijos ir dirbtinio intelekto valdomi sprendimai tampa pagrindiniais sveikatingumo programų komponentais. Šios naujovės palengvina sveikatos stebėseną realiuoju laiku, individualizuotus sveikatingumo planus ir tiesioginę prieigą prie gausybės sveikatos išteklių ir paslaugų, todėl galima sustiprinti ir pritaikyti požiūrį į darbuotojų gerovę.

  Šie technologiniai sprendimai padeda skatinti prevencinę sveikatą, leidžia anksti nustatyti ir valdyti galimas sveikatos problemas. Galimybė naudotis asmeniniais duomenimis leidžia darbuotojams susipažinti su savo sveikatos būkle ir priimti pagrįstus sprendimus dėl savo gyvenimo būdo ir sveikatos pasirinkimų. Be to, virtualios sveikatos platformos suteikia galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, užpildyti spragas ir įveikti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtis.
 • 2
  Holistinis požiūris į darbuotojų gerovę
  Ateityje organizacijos į gerovę žvelgs holistiškiau, dėmesį skirdamos ne tik fizinei sveikatai, bet ir psichinei, emocinei ir socialinei gerovei. Vis dažniau pripažįstama, kad įvairūs sveikatos aspektai yra tarpusavyje susiję, todėl sveikatingumo programos kuriamos atsižvelgiant į daugialypį gerovės pobūdį.

  Organizacijos į savo sveikatingumo strategijas įtraukia psichikos sveikatos paramą, streso valdymo metodus, emocinio intelekto mokymus ir socialinių ryšių iniciatyvas. Holistinis požiūris užtikrina, kad darbuotojai gautų visapusišką paramą, tenkinančią įvairius jų poreikius ir didinančią bendrą pasitenkinimą gyvenimu bei laimę.
 • 3
  Organizacijos vertybių ir kultūros pokyčiai
  2024 m. stebime seisminį pokytį organizacijų vertybėse ir kultūroje, kai įmonės teikia pirmenybę darbuotojų gerovei kaip pagrindiniam savo veiklos etoso komponentui. Vis labiau pripažįstama darbuotojų gerovės ir organizacijos sėkmės sąsaja, todėl skatinama aplinka, kurioje darbuotojų sveikata ir laimė laikoma neatsiejama nuo verslo tikslų.

  Šį pokytį atspindi į darbuotojus orientuota politika, empatiškas vadovavimas ir palankios bei įtraukios darbo aplinkos kūrimas. Organizacijos aktyviai stengiasi puoselėti rūpinimosi, užuojautos ir pagarbos kultūrą, kurioje vertinama darbuotojų gerovė, o asmenys skatinami teikti pirmenybę savo sveikatai ir laimei.
 • 4
  Darbo vietų struktūrų raida
  Dar viena svarbi tendencija, lemianti darbuotojų gerovę ateityje, yra darbo vietų struktūrų raida, kuriai būdingas nuotolinio darbo ir lanksčių darbo sąlygų plitimas. Tokių susitarimų suteikiamas lankstumas leidžia darbuotojams pasiekti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, sumažinti stresą ir pagerinti bendrą gerovę.

  Organizacijos diegia patikimas nuotolinio darbo rėmimo sistemas, užtikrindamos, kad darbuotojai galėtų naudotis reikiamais ištekliais ir priemonėmis, kad galėtų veiksmingai ir efektyviai atlikti savo užduotis. Daugiausia dėmesio skiriama darbuotojų įsitraukimui, ryšiui ir bendradarbiavimui, nepaisant fizinio atstumo, išlaikyti, kad būtų išsaugota organizacijos sanglauda ir darbuotojų moralė.
 • 5
  Didesnis dėmesys darbuotojų įsitraukimui ir patirčiai
  Darbuotojų įsitraukimas ir patirtis tampa vis svarbesniais darbuotojų gerovės klausimais, o organizacijos siekia sukurti turiningą ir pasitenkinimą teikiančią patirtį darbo vietoje. Daugiausia dėmesio skiriama darbuotojų priklausomybės, tikslo ir pasitenkinimo jausmui skatinti, taip prisidedant prie geresnės savijautos ir pasitenkinimo darbu.

  Stengiantis pagerinti darbuotojų patirtį, įgyvendinamos iniciatyvos, kuriomis siekiama pripažinti ir įvertinti darbuotojų pastangas, skatinti profesinį augimą ir tobulėjimą bei sudaryti galimybes prasmingam darbui. Tokios iniciatyvos yra labai svarbios didinant darbuotojų motyvaciją, įsipareigojimą ir bendrą gerovės jausmą.
 • 6
  Personalizavimas ir darbuotojų savarankiškumas
  Personalizavimas ir darbuotojų savarankiškumas tampa svarbiausiais darbuotojų gerovės strategijų elementais. Organizacijos pripažįsta individualių poreikių, pageidavimų ir aplinkybių unikalumą ir stengiasi teikti personalizuotus ir lanksčius sprendimus, kad palaikytų darbuotojų gerovę.

  Darbuotojams suteikiama galimybė patiems pasirūpinti savo gerove, o organizacijos suteikia reikiamus išteklius, paramą ir lankstumą, kad palengvintų individualias gerovės keliones. Toks požiūris ne tik didina gerovės iniciatyvų aktualumą ir veiksmingumą, bet ir skatina darbuotojų savarankiškumo ir kontrolės jausmą, o tai prisideda prie geresnių gerovės rezultatų.
 • 7
  Darbuotojų gerovės ateitis
  2024 m. darbuotojų gerovės ateitis pasižymi transformacine pažanga, holistiniu požiūriu į sveikatą ir esminiais organizacijos vertybių ir kultūros pokyčiais. Priimdamos naujoves, puoselėdamos holistinę gerovę ir ugdydamos palankią bei į darbuotojus orientuotą aplinką, organizacijos gali sėkmingai orientuotis į būsimą darbuotojų gerovės kraštovaizdį, užtikrindamos tiek darbuotojų, tiek organizacijos klestėjimą ir gerovę.
 • 8
  Darbo vietų struktūrų raida
  Dar viena svarbi tendencija, lemianti darbuotojų gerovę ateityje, yra darbo vietų struktūrų raida, kuriai būdingas nuotolinio darbo ir lanksčių darbo sąlygų plitimas. Tokių susitarimų suteikiamas lankstumas leidžia darbuotojams pasiekti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, sumažinti stresą ir pagerinti bendrą gerovę.

  Organizacijos diegia patikimas nuotolinio darbo rėmimo sistemas, užtikrindamos, kad darbuotojai galėtų naudotis reikiamais ištekliais ir priemonėmis, kad galėtų veiksmingai ir efektyviai atlikti savo užduotis. Daugiausia dėmesio skiriama darbuotojų įsitraukimui, ryšiui ir bendradarbiavimui, nepaisant fizinio atstumo, išlaikyti, kad būtų išsaugota organizacijos sanglauda ir darbuotojų moralė.
 • 9
  Didesnis dėmesys darbuotojų įsitraukimui ir patirčiai
  Darbuotojų įsitraukimas ir patirtis tampa vis svarbesniais darbuotojų gerovės klausimais, o organizacijos stengiasi kurti turiningą ir pasitenkinimą teikiančią patirtį darbo vietoje. Dėmesys sutelkiamas į darbuotojų priklausomybės, tikslo ir pasitenkinimo jausmo puoselėjimą, kuris prisideda prie geresnės savijautos ir pasitenkinimo darbu.

  Siekiant pagerinti darbuotojų patirtį, įgyvendinamos iniciatyvos, kuriomis siekiama pripažinti ir įvertinti darbuotojų pastangas, skatinti profesinį augimą ir tobulėjimą bei sudaryti galimybes prasmingam darbui. Tokios iniciatyvos yra labai svarbios didinant darbuotojų motyvaciją, įsipareigojimą ir bendrą gerovės jausmą.
 • 10
  Personalizavimas ir darbuotojų autonomija
  Personalizavimas ir darbuotojų autonomija tampa svarbiausiais darbuotojų gerovės strategijų elementais. Organizacijos pripažįsta individualių poreikių, pageidavimų ir aplinkybių unikalumą ir stengiasi teikti personalizuotus ir lanksčius sprendimus darbuotojų gerovei palaikyti.

  Darbuotojams suteikiama galimybė patiems pasirūpinti savo gerove, o organizacijos suteikia reikiamus išteklius, paramą ir lankstumą, kad palengvintų individualias gerovės keliones. Toks požiūris ne tik didina gerovės iniciatyvų aktualumą ir veiksmingumą, bet ir skatina darbuotojų savarankiškumo ir kontrolės jausmą, o tai prisideda prie geresnių gerovės rezultatų.
 • 11
  Darbuotojų gerovės ateitis
  2024 m. darbuotojų gerovės ateitis pasižymi transformacine pažanga, holistiniu požiūriu į sveikatą ir esminiais organizacijos vertybių ir kultūros pokyčiais. Priimdamos naujoves, puoselėdamos holistinę gerovę ir ugdydamos palankią bei į darbuotojus orientuotą aplinką, organizacijos gali sėkmingai orientuotis į būsimą darbuotojų gerovės kraštovaizdį, užtikrindamos tiek darbuotojų, tiek organizacijos klestėjimą ir gerovę.
Šį straipsnį vertė „SmartHR Partners“. Originalus straipsnis čia.
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė