Darbuotojų motyvacija ir jos poveikis produktyvumui
Organizacijoms reikia motyvuotų darbuotojų dėl daugelio priežasčių. Motyvuoti darbuotojai yra gerokai labiau įsitraukę darbuotojai, o įsitraukimas yra itin svarbus tvariai sėkmei.

Labai motyvuoti darbuotojai taip pat yra labiau linkę likti organizacijoje, o tai padeda organizacijoms išvengti didelių išlaidų, susijusių su darbuotojų kaita.

Vienas iš svarbiausių būdų, kaip itin motyvuoti darbuotojai prisideda prie gerų veiklos rezultatų, yra jų produktyvumas.
Darbuotojų motyvacija daro įtaką našumui, nes motyvuoti darbuotojai dirba geriau ir darbą visuomet atlieka kokybiškai. Vadovai gali padidinti savo organizacijų produktyvumą naudodami strategijas, kurios padeda darbuotojams išlikti įsitraukusiems į darbą, įsipareigojusiems vizijai ir motyvuotiems puikiai dirbti.

Šiame straipsnyje aptarsime darbuotojų motyvacijos ir produktyvumo ryšį ir tai, kaip organizacijos gali įgyvendinti strategijas, kurios didina ir motyvaciją, ir produktyvumą.
Darbuotojų motyvacijos apibrėžimas

Darbuotojų motyvacija – tai energijos, atsidavimo ir kūrybiškumo lygis, kurį darbuotojai įneša į savo darbą. Šis lygis apibūdina, kiek darbuotojai yra įsitraukę į atliekamą darbą, kiek jiems svarbūs organizacijos tikslai ir kiek jie jaučiasi įgalinti kasdieniame darbe siekti šių tikslų ir išnaudoti visą savo potencialą.

Motyvuoti darbuotojai yra įkvėpti laikytis tam tikros elgsenos ir imtis veiksmų, už kuriuos gaunamas teigiamas atlygis ir patenkinami žmogiškieji poreikiai. Jie jaučia pasitenkinimą, kai daro daugiau nei reikia, nes jiems patinka tai, ką jie daro, ir jie investuoja į tai, kad tai darytų gerai.

Skiriamos dvi motyvacijos rūšys: išorinė ir vidinė:

Išorinė motyvacija – tai motyvacija dalyvauti veikloje, pagrįsta išorinio tikslo pasiekimu, pagyrimo ar pritarimo pelnymu, laimėjimu konkurse ar varžybose, apdovanojimo ar užmokesčio gavimu. Darbo vietoje atlyginimas ir apdovanojimai (pvz., priedai) yra didžiausi išoriniai motyvatoriai.

Vidinė motyvacija apibrėžiama kaip veiklos atlikimas dėl jai būdingo atlygio, o ne dėl atskiriamų pasekmių.

Labai motyvuotų darbuotojų nauda

Motyvacija lemia darbuotojų sėkmę ir vaidina svarbų vaidmenį darbuotojų pasitenkinimui. Darbuotojų pasitenkinimas skatina veiklos rezultatus, kurie savo ruožtu daro teigiamą poveikį klientų pasitenkinimui.

Motyvuoti darbuotojai geriau prisitaiko prie pokyčių, geriau bendradarbiauja, dėl projekto, kliento ar bendradarbio yra labiau pasirengę išeiti už projekto ribų ir išlaikyti teigiamą požiūrį į darbą. Labai motyvuotų darbuotojų komanda taip pat gali sumažinti darbuotojų kaitą ir pravaikštas.

Dažnai vadovai nesuvokia, kiek svarbi yra motyvacija, norint gerai vadovauti ir užtikrinti organizacijos sėkmę ateityje. Kartais vadovai klaidingai mano, kad išorinių motyvatorių, pavyzdžiui, papildomų naudų, pakanka, kad motyvuotų komandos narius nuolat gerai dirbti.

Nors abi motyvacijos rūšys yra būtinos, vidinė motyvacija yra ypač svarbi, nes vidinę motyvaciją turintys darbuotojai yra laimingesni atlikdami savo pareigas ir produktyvesni. Jie ir toliau dirbs organizacijoje, nes mėgsta savo darbą, o ne tik dėl atlyginimo.

Kaip darbuotojų motyvacija veikia produktyvumą

Norėdami išsiaiškinti, kaip darbuotojų motyvacija veikia produktyvumą, galime pažvelgti, kaip ji susijusi su įsitraukimu ir išlaikymu, ir kaip šie du veiksniai veikia produktyvumą.

Remiantis „Gallup“ ataskaita „Pasaulinės darbo vietos būklė: 2022 m.“, neįsitraukę arba aktyviai nedalyvaujantys darbuotojai pasauliui kainuoja 7,8 trilijono JAV dolerių dėl prarasto produktyvumo, o tai sudaro 11 % pasaulio BVP.

Įsitraukimo stoka taip pat kenkia darbuotojų išlaikymui. JAV įmonės dėl savanoriškos darbuotojų kaitos kasmet praranda trilijoną dolerių ir susiduria su daugybe iššūkių norėdamos išlaikyti puikius darbuotojus, įskaitant darbuotojų nepasitenkinimą atlyginimu, neefektyvų vadovavimą, karjeros galimybių nebuvimą arba jų nebuvimą, pripažinimo trūkumą, darbo aiškumo nesuteikimą, didesnio savarankiškumo poreikį ir toksišką darbo aplinką.

Kai darbuotojai nėra įsitraukę ir darbuotojų kaita yra didelė, tai sukelia domino efektą, kuris gali paralyžiuoti produktyvumą ir smarkiai paveikti organizacijos pelningumą.

Kai darbuotojai neįsitraukia, mažėja produktyvumas. Neįsitraukę darbuotojai yra mažiau motyvuoti sunkiai dirbti ar tenkinti darbo lūkesčius. Jie gali padaryti 60 % daugiau klaidų, sukurti toksišką darbo aplinką, kuri skatina darbuotojų kaitą ir dar labiau mažina produktyvumą.

Kai darbuotojai yra labai įsitraukę, komandos gauna daug naudos ir turi nemažai pranašumų, palyginti su komandomis, kuriose nėra įsitraukusių darbuotojų, įskaitant 17 % didesnį produktyvumą, 41 % mažesnį pravaikštų skaičių, 21 % didesnį pelningumą ir 2400 dolerių didesnį metinį pelną iš vieno darbuotojo, kai organizacijos investicijas į darbuotojų įsitraukimą padidina vos 10 %.
Kaip padidinti motyvaciją ir produktyvumą

Geri vadovai motyvuoja darbuotojus juos sekti, nes darbuotojai juos sekti nori, o ne privalo. Panašiai veikia ir motyvacija. Kai darbuotojams patinka jų darbas, jie nori būti produktyvūs, todėl vadovai, kurie nori produktyvesnių komandos narių, skatina vidinę motyvaciją.

Strategijos, kuriomis siekiama didinti įsitraukimą ir darbuotojų išlaikymą, ir praktika, kuria remiama teigiama darbuotojų patirtis, taip pat gali padidinti produktyvumą, nes daro teigiamą poveikį motyvacijai.

Štai keletas veiksnių, kurie gali padidinti produktyvumą ir padėti darbuotojams išlikti įsitraukusiems į darbą, ilgam atsidavusiems vizijai ir motyvuotiems puikiai dirbti.
Šį tekstą vertė „SmartHR Partners“ komanda. Originalus straipsnis – čia.
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė