Darbuotojų tobulėjimo svarba modernioje darbovietėje
Karjeros raida šių laikų smarkiai darbovietėje keičiasi. Statiški karjeros keliai domina vis mažiau, ypač todėl, kad darbuotojai vis labiau keičia darbo vietas. Daugelis nepakankamai įvertintų darbuotojų ieško naujų pareigų su palankesnėmis augimo galimybėmis.

Norint išlikti konkurencingu darbdaviu, svarbu neatsilikti nuo šių pokyčių ir pripažinti, kad norint išlaikyti darbuotojus reikia stengtis gerokai labiau. Yra vienas akivaizdus atsakymas, kurį tik nedaugelis organizacijų išnaudoja iki galo – darbuotojų ugdymas.
Net jei manote, kad Jūsų įmonėje darbuotojų ugdymas vyksta tinkamai, verta persvarstyti savo požiūrį. 2022 metų „LinkedIn“ pasaulinių talentų tendencijų ataskaitoje nustatyta, kad 59 % darbuotojų profesinį tobulėjimą įvardijo kaip svarbiausią sritį, į kurią jų įmonė turėtų investuoti, kad pagerintų įmonės kultūrą. Darbuotojų tobulėjimo svarba darbuotojams akivaizdi, tačiau ar įmonių vadovai skiria jam tiek pat dėmesio?

Šiame straipsnyje, parengtame pagal mūsų naujausią elektroninę knygą „Kodėl darbuotojų ugdymas turėtų būti svarbiausias personalo skyriaus prioritetas“, paaiškiname, kas yra darbuotojų ugdymas ir kodėl kiekvienai įmonei svarbu jam teikti pirmenybę.

Kas yra darbuotojų tobulėjimas?

Darbuotojų ugdymas – tai naujų įgūdžių mokymasis ir esamų tobulinimas. Padedami darbdavio, darbuotojai gali skirti laiko išmokti naudotis naujomis technologijomis ir metodais, gilinti žinias apie tam tikrą pramonės šaką ar dalyką ir tobulinti savo kompetenciją įvairiose srityse. Darbuotojų tobulėjimas yra svarbus, nes darbdaviams reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, o darbuotojai nori sėkmingai atlikti savo pareigas.

Tinkamai vykdomas nuolatinis mokymasis yra naudingas tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Pavyzdžiui, įmonei gali būti netikslinga mokėti rinkodaros specialistui už buhalterinės apskaitos įgūdžių mokymąsi, jei organizacija mano, jog šiuo metu specialistui šie įgūdžiai nėra reikalingi. Rinkodaros specialistas vietoje to gali išklausyti skaitmeninės rinkodaros kursą ir tokiu būdu padidinti organizacijos matomumą internete bei užtikrinti jai naują verslą. Jūsų darbuotojai gali iš karto pritaikyti savo naujus įgūdžius ir įsitikinti savo darbo nauda, o įmonė –pasinaudoti jų pastangomis ir užpildyti įgūdžių spragas.

Puikus būdas rasti šį sutapimą – sukurti karjeros plėtros planą, kuriame būtų nustatyti įgūdžiai, kurių reikia šias pareigas einančiam asmeniui šiandien, taip pat kompetencijos, kurių jam prireiks norint pereiti į kitą karjeros lygį. Investuoti į įgūdžius, kurie padės darbuotojams ir Jūsų verslui klestėti ateityje, yra protingas žingsnis.

Yra daug skirtingų būdų, kaip spręsti darbuotojų ugdymo klausimus. Populiariausi būdai – nuolatinės mokymo programos, mokymas darbo vietoje, mentorystė, kvalifikacijos kėlimo užduotys, konferencijos ir užsiėmimai - ir tai tik keletas iš jų. „Culture Amp“ darbuotojų karjeros vystymuisi taikome „3 E“ principą:

  1. Patirtis: patirtis darbo vietoje, padedanti darbuotojams tobulėti (pvz., sudėtingos užduotys, specialūs produktai, vadovavimas kitiems ir pan.).
  2. Poveikis: mokymasis stebint (pvz., darbas su treneriu, grįžtamojo ryšio ieškojimas, šešėliavimas, bendravimas tinkle ir pan.)
  3. Išsilavinimas: kursai, knygos, konferencijos).
Darbuotojų ugdymo strategija, apimanti visas tris sritis, užtikrina holistinį augimo kelią, todėl darbuotojai tampa visapusiškai sėkmingi. Be to, šie tobulėjimo tikslai turėtų būti suderinti su didesniais įmonės tikslais.

Kodėl darbuotojų tobulėjimas yra svarbu?

Kaip minėta anksčiau, investicijos į darbuotojų tobulėjimą naudingos ir darbuotojams, ir verslui, tačiau tai tik paviršutinė informacija apie tai, kodėl Jūsų organizacija turėtų teikti pirmenybę karjeros plėtrai. Štai dar keturios priežastys, dėl kurių reikėtų peržiūrėti savo įmonės darbuotojų ugdymo strategiją:
Tikroji darbuotojų ugdymo svarba yra darbuotojų ir verslo augimas. Jūsų talentai yra svarbiausias jūsų verslo turtas, todėl bet kokios investicijos į jų augimą gali padidinti lojalumą ir išlaikyti darbuotojus, o kartu padidinti darbo našumą ir kūrybiškumą. Šie veiksniai greitai sumuojasi ir padeda jums sukurti ateičiai atsparią organizaciją, sudarytą iš motyvuotų ir talentingų žmonių.

Tačiau netikėkite mūsų žodžiais - pasitikėkite duomenimis. Mūsų naujausioje ataskaitoje "Kodėl darbuotojų ugdymas turėtų būti svarbiausias žmogiškųjų išteklių prioritetas" dalijamasi naujausiais "Culture Amp" duomenimis apie tai, kodėl ugdymas yra pagrindinis įsitraukimo, darbuotojų išlaikymo ir verslo rezultatų veiksnys. Vadove taip pat pateikiami praktiški būdai, kaip investuoti į darbuotojų ugdymą, geriausi pavyzdžiai, kuriuos pateikė mūsų personalo mokslininkų komanda, ir patarimai, kaip pradėti dirbti savo organizacijoje.
Straipsnį vertė „SmartHR Partners“ komanda. Originali versija čia
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė