Figure Baltic Advisory
Let's figure out what matters!

"Figure Baltic Advisory" yra pirmaujanti darbo rinkos tyrimų ir konsultacijų agentūra Baltijos šalyse. Nuo 2007 m. Lietuvoje sėkmingai atliekame atlygio tyrimus, atlygio ir pareigybių sistemų projektus. Anksčiau Estijoje ir Latvijoje buvome žinomi kaip "Fontes", Lietuvoje mūsų tyrimai buvo atliekami pavadinimu "Baltic Salary Survey".
Didžiausios atlyginimų studijos Baltijos šalyse
Didžiausios atlyginimų studijos Baltijos šalyse
Kasmet „Figure Baltic Advisory“ atlieka įvairius atlyginimų tyrimus Baltijos šalyse.

Jie suteikia visą informaciją
dėl darbo apmokėjimo ir išmokų nustatymo praktikos darbo rinkoje, taip pat dėl ​​personalo valdymo politikos, išmokų, priedų ir kt.

Elektroninė analizės priemonė suteikia
skaidrius organizacijos atlyginimų duomenys,
analizuoja ir priima reikiamus sprendimus darbo apmokėjimo srityje

Atlyginimo tyrimas leidžia sekti ir įvertinti pokyčius, sužinoti tendencijas ir prognozes darbo rinkoje, priimti su atlyginimu susijusius sprendimus ir nustatyti situaciją atitinkantį atlyginimų paketą esamiems ir naujiems organizacijos darbuotojams.
Dalyvavimo tyrime nauda

Bazinius atlyginimus, priedus ir priedus;
Už lengvatas ir pašalpas;
Atlygio politikos tendencijos;
Prognozuojami atlyginimų pokyčiai.

Atlyginimo tyrimas leidžia sekti ir vertinti pokyčius, sužinoti atlyginimų raidos tendencijas ir prognozes darbo rinkoje, priimti su atlyginimu susijusius sprendimus bei nustatyti situaciją atitinkantį atlyginimų paketą esamiems ir naujiems organizacijos darbuotojams.
Lengva naudoti informaciją, kuri yra vidinio teisingumo matas ir yra vertinga pagalbinė priemonė sudarant atlyginimų biudžetą ir atlyginimų peržiūros pagrindas.

Organizacijos atlyginimų konkurencingumo palyginimas ir analizė, taip pat kiekvieno darbuotojo atlyginimo palyginimas su panašiomis pareigomis darbo rinkoje, remiantis kokybiniais ir struktūriškais duomenimis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Kompensacijos tyrimas apima analizę:
Darbo įvertinimas ir atlygio sistemų kūrimas
Kuriame atlygio sistemą, atitinkančią organizacijos tikslus, kultūrą ir galimybes.

Sąžiningas atlygis už talentų lojalumą šiandien yra svarbesnis nei bet kada anksčiau. Viena vertus, darbo rinka juda link didesnio individualumo – talentai tikisi, kad jų indėlis bus vertinamas ir apdovanotas plačiau nei anksčiau, kartu atsižvelgiant į specifinius poreikius. Kita vertus, svarbus ir atlygio politikos skaidrumas bei į šią sritį investuotų lėšų grąža. Organizacijai tai reiškia šiuos reikalavimus atitinkančią atlygio sistemą.
Atlyginimo sistemos tobulinimo privalumai
Atlyginimo strategijos ir atlygio sistemos peržiūra;

Aiškios, struktūrizuotos ir skaidrios atlygio sistemos sukūrimas

Pareigybių organizacijoje vertinimas ir atlygio už kiekvieną pareigybę nustatymas

Darbingumo priedų modelio sukūrimas, susiejant atlygį su darbo rezultatais

Mokymai ir seminarai darbo užmokesčio srityje, konsultacijos komunikacijos darbo užmokesčio klausimais klausimais

Privalumų ir pranašumų poveikio kartografavimas, organizacijos ir jos darbuotojų poreikius atitinkančio sprendimo kūrimas
Dace Tauriņa
Figure Baltic Advisory, leading consultant
Tel. nr.: +371 26 467 561
El. paštas: dace.taurina@figure.lv