Kaip suprasti Z kartos darbuotojus?
Z kartos darbuotojų supratimas

Šiuo metu Z karta sudaro maždaug trečdalį pasaulio gyventojų ir tikimasi, kad iki 2025 m. – vos už metų ji sudarys apie 27 % pasaulio darbo jėgos. Ši karta, gimusi 1997-2012 m., aplenkė baby boomers kartos atstovus ir stipriai įsitvirtino darbo rinkoje po X ir Y kartų. Tai reiškia, kad Z karta daro didesnę įtaką talentų grupei, kurioje ieškome talentingiausių darbuotojų, ir apskritai mūsų darbo būdui.

Įmonės visame pasaulyje turi nuolat domėtis, kas svarbu Z kartos darbuotojams, ir tai nėra lengvas procesas. Norėdami pasirengti organizaciniams pokyčiams, darbdaviai turi žinoti, ką Z karta vertina darbe ir kas jiems yra svarbiausia.

Šiame straipsnyje dalijamės įžvalgomis, kaip pritraukti ir išlaikyti Z kartos talentus ir kodėl pokyčiai, kurie turės įvykti viso pasaulio įmonėse dėl kartų kaitos darbe, yra geri.

Ar žinojote?


77 % Z kartos atstovų teigia, kad jiems svarbiausia yra darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;


72 % Z kartos atstovų yra labiausiai tikėtina, kad jie paliko arba svarstė galimybę palikti darbą dėl to, kad darbdavys nesiūlo lanksčių darbo sąlygų;


daugiau nei pusė Z kartos atstovų socialiniuose tinkluose praleidžia mažiausiai keturias valandas per dieną.

Ką tai reiškia:


1. Z kartos talentų pritraukimui?


> Pagarba ir skaidrumas


Visi tikimės, kad darbe mus gerbs. Z karta nėra išimtis – jie nori, kad jų idėjos ir ribos būtų suprantamos ir vertinamos. Šios kartos atsovai tikisi aiškaus, tiesioginio ir pagarbaus bendravimo, todėl hierarchinis ir autoritarinis bendravimo stilius jiems netinka. Z karta tikisi ne tik pagarbos ir abipusio supratimo, bet ir skaidrumo. Skaidrumo, susijusio su įmonės tikslais, iššūkiais ir sprendimų priėmimo procesais, taip pat skaidrumo bendraujant su kolegomis ir vadovais. Jie linkę manyti, kad sąžiningumas ir principingumas yra pagrindiniai veiksniai, padedantys sukurti pasitikėjimą ir įgalinantys juos dirbti kuo geriau. Jei norite pritraukti Z kartos talentus, būkite pasirengę skaidresniam grįžtamajam ryšiui, pripažinimui ir bendravimo procesams.


> Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra


Z kartos darbuotojai teikia pirmenybę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai. Jie buvo liudininkai to, kaip pervargimas ir perdegimas gali turėti ilgalaikį poveikį ankstesnėms kartoms, todėl Z kartos darbuotojai dirba tam, kad gyventų, o ne gyvena tam, kad dirbtų. Jie savo laiką už darbo ribų vertina ne mažiau nei profesinį gyvenimą (todėl jis vadinamas darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra!). Todėl Z karta ieško darbdavių, kurie stengiasi, kad suteiktų darbuotojams galimybę tą pusiausvyrą susikurti ir išlaikyti. Tai reiškia darbo valandų lankstumą, nuotolinio darbo galimybes, laisvesnį atostogų laiko pasirinkimą ir kitus dalykus, kurie leidžia jiems skirti laiko šeimai ir draugams, užsiimti pomėgiais ir rūpintis savimi. Tai taip pat reiškia, kad komanda bus labiau įsitraukusi, produktyvesnė ir energingesnė.


> Prasmingas darbas


Kaip jau minėta, Z karta nėra linkusi dirbti pernelyg daug valandų vien tam, kad koptų karjeros laiptais. Vis dėlto, tai nereiškia, kad šie asmenys neturi ambicijų siekti karjeros. Priešingai, jie siekia karjeros, kuri atitiktų jų asmenines vertybes ir siekius, teikdami pirmenybę prasmingam tobulėjimui, o ne aklam kitų nustatytų kelių sekimui. Z kartos atstovai ieško įmonių, kurios vadovaujasi tvirtomis vertybėmis ir teikia svarbą socialinei atsakomybei, tvarumui, įvairovei ir etikai. Būkite pasirengę pristatyti projektus, kurie daro poveikį, ir suteikti prasmingos, tikslingos patirties, kad pritrauktumėte Z kartos talentus.


> Personalizuota patirtis


Z kartos talentai linkę būti individualistiškesni, o tai tikrai yra teigiamas dalykas (apie tai kalbėsime vėliau). Tai reiškia, kad jie vertina individualizuotą patirtį darbe ir tikisi, kad su jais bus elgiamasi kaip su asmenybėmis, turinčiomis unikalių poreikių, pageidavimų ir svajonių. Pritraukimo požiūriu įmonės turi išmokti atpažinti ir patenkinti jų konkrečias stipriąsias puses ir interesus bei atsižvelgti į jų karjeros tikslus. Darbuotojo ir darbdavio santykių personalizavimas šia prasme reiškia pritaikytus mokymus, atitinkančius jų mokymosi stilių, individualų darbo būdą, išmokas, grįžtamąjį ryšį, pripažinimą ir kt. Apskritai, kalbėjimas kalba, kuri jiems yra artima, lemia didesnį Z kartos darbuotojų įsitraukimą ir patrauklumą.


> Sąžininga kompensacija


Dauguma Z kartos atstovų užaugo ekonominio neapibrėžtumo laikotarpiu, todėl finansinis stabilumas ir saugumas jiems yra būtini dalykai. Z kartos atstovai dažniau ieško kompensacijų paketų, kurie atitiktų jų įgūdžius, bet taip pat suteiktų finansinio augimo galimybių. Turime omenyje papildomas naudas, galimybes tobulėti ir siekti ateities tikslų. Trumpai tariant, betikslis darbas nepadės, todėl kito pokalbio su Z kartos atstovais metu būkite pasiruošę nubrėžti ateities vaizdą, kai kalbama apie pareigas, titulus ir atlygį.


2. Kaip išlaikyti Z kartos talentus?

Verta pagalvoti apie šių procesų įdiegimą ir plėtojimą, kad padidintumėte Z kartos lojalumą ir pagerintumėte bendrą darbo patirtį:


> Lankstus darbas ir gerovės iniciatyvos


Kaip jau aptarta, Z kartos darbuotojams būtina lanksčiai rinktis, kaip, kur ir kada jie atlieka savo darbą. Tiesą sakant, trečdalis apklaustų Z kartos darbuotojų JAV nurodė, kad išeitų iš darbo, jei nebūtų galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Tai susiję su jų geros savijautos poreikiu, todėl svarbūs su fizine ir psichologine sveikata susiję darbo vietos privalumai, taip pat padedantys turiningai leisti laisvalaikį.


> Valdymas ir bendravimas


Labai svarbu mokėti kalbėti Z kartos atstovų kalba, ypač kalbant apie kasdienį valdymą ir bendravimą. Rasti pusiausvyrą tarp pakankamo savarankiškumo suteikimo ir kartu aukštų rezultatų išlaikymo gali būti sunku, tačiau aptarėme svarbiausius veiksnius, kurių Z kartos darbuotojai tikisi iš to, kaip jie ir jų darbas yra valdomi: tiesioginis bendravimas, skaidrumas, užtikrinimas, pripažinimas ir galimybė tobulėti yra svarbiausi. Galbūt jau laikas, kai įmanoma, vadovauti sau pačiam ir permąstyti hierarchinį valdymo stilių?


> Technologijos


2/3 apklaustų Z kartos ir tūkstantmečio darbuotojų Jungtinėje Karalystėje yra pasirengę palikti darbą, jei darbdavys nesudarys sąlygų naudotis naujausiomis technologijomis. Kaip skaitmeniniai čiabuviai, užaugę juos supančioje skaitmeninėje ir prijungtoje aplinkoje, Z karta ne tik tikisi, bet ir turi naudotis technologijomis, kad užtikrintų produktyvumą. Technologijos yra susijusios su jų lankstumo poreikiu – be jų, vargu, ar įmanomas efektyvus nuotolinis darbas. Kadangi Z karta vertina bendradarbiavimą, jiems reikia tam tikrų komandinio darbo ir bendravimo priemonių. Naujausių technologijų turėjimas pakelia įmonės lygį Z kartos atstovų akyse, nes tai itin prisideda prie darbuotojų patirties ir darbdavio įvaizdžio. Tai rodo, kad darbovietė investuoja į naujoviškos aplinkos kūrimą, vadinasi, investuoja į savo darbuotojų tobulėjimą, mokymąsi ir veiklos rezultatus.


> Gyvenimas pagal vertybes


Darykite taip, kaip sakote. Tai reikia prisiminti bendraujant su Z kartos darbuotojais. Jie turi tvirtas vertybes ir lūkesčius, kai kalbama apie įmonės socialinės atsakomybės pastangas. Turime visą Z kartai skirtą tinklaraščio įrašą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumui, tačiau tą patį būtų galima padaryti aptariant jų požiūrį į darbo etiką, įvairovę, įtrauktį, mokymąsi, inovacijas ir kitus dalykus. Svarbu nepamiršti, kad Z karta tikisi skaidrumo, kai kalbama apie šiuos procesus – jie nepatikės skambiomis frazėmis Jūsų interneto svetainėje, jiems reikės pamatyti pavyzdžių.


> Personalizavimas


Nors ir mėgsta bendradarbiauti, Z karta vertina personalizuotą požiūrį į jų „kelionę“ darbo vietoje. Kaip jau aptarta anksčiau, įmonės turėtų apsvarstyti galimybę personalizuoti darbuotojo ir darbdavio santykius, pritaikydamos jiems papildomas naudas, valdymo taktiką, bendravimo stilių ir koučingą. Norint sėkmingai personalizuoti jų patirtį darbo vietoje, teks daug klausytis, o įgyvendinimo etape gali tekti pasikliauti technologijomis.


> Tikslas


Kaip minėta pirmiau, Z karta nenorės dirbti beprotiškai daug valandų dėl paaukštinimo. Jei negalėsite pasiūlyti įdomių ir tikslo jausmą suteikiančių projektų, ilgainiui pajusite motyvacijos, entuziazmo ir atsidavimo trūkumą. Kita vertus, jei jų darbas atitiks jų vertybes, padės jiems tobulėti ir darys poveikį, turėsite puikius darbuotojus, kurie bus pasiryžę siekti meistriškumo.

Trumpai tariant, Z kartos atstovai yra skaitmeniniai čiabuviai, kurie puikiai naudojasi technologijomis ir lengvai integruoja skaitmenines priemones į savo darbą. Jie turi tvirtas vertybes ir verslumo dvasią, nebijo mesti iššūkio status quo ir siekia savarankiškumo, skaidrumo ir įvairovės savo pareigose. Jie dirba tam, kad gyventų, o ne atvirkščiai, todėl įmonės, siūlančios teisingą atlygį, lankstumą ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, yra pasirengusios sėkmingai pritraukti ir išlaikyti Z kartos talentus.


Ar manote, kad jūsų įmonė pasirengusi pritraukti ir išlaikyti Z kartos talentus? Kurias sritis esate įsisavinę, o kokius procesus reikia keisti?

Straipsnio autorius – mūsų partneris MELP
MELP specializes in personalized employee benefits, communication, and recognition solutions. If you'd like to learn more about ways to increase employee engagement at your company, contact us at business@melp.com.