2023 metų balandžio 25 dieną, 13:00 - 17:30 val.
kviečiame personalo specialistus ir vadovus į SmartHR Partners“ seminarą,
„Darbuotojų įsitraukimas ir išlaikymas“!

Aptarsime priemones skatinančias darbuotojų įsitraukimą
ir mažinančias jų kaitą. Iki susitikimo!

❔Kaip personalo vadovai gali sukurti modernų ir patrauklų atlygio pasiūlymą darbuotojam, kad paskatintų jų išlaikymą?

❔ Kokias reakcijas darbuotojui kelia pripažinimas darbo vietoje?
❔ Kokia įtaką daro motinystės ir tėvystės atostogos darbuotojų išlaikymui?
❔ Kaip žmogiškųjų išteklių vadovai gali veiksmingai pranešti apie darbuotojų įsitraukimo ir išlaikymo iniciatyvų vertę aukščiausio lygio sprendimų priėmėjams atitikdami jų lūkesčius?


Šiuos ir kitus aspektus aptarsime kartu su seminaro pranešėjais – personalo specialistais, kurie kasdien sprendžia talentų ugdymo ir darbuotojų išlaikymo klausimus.


Norėdami tapti renginio pranešėju - siųskite savo temos užklausą čia!
Seminaro programa
25.04.2023. 13:00 - 17:30
Radisson Blu Hotel Lietuva
(Konstitucijos pr. 20, 09308 Vilnius)
12:30 - 13:00
Atvykimas (30 minučių iki renginio pradžios)
13:00 - 13:15
Sveiki atvykę! Trumpas seminaro aptarimas su Juris Zalans ir Vidmantas Šiugždinis
13:15 - 13:45
Kokį vaidmenį atlygis atlieka darbuotojų įsitraukimui ir išlaikymui?
Šį kartą kalbėsime apie atlygį kaip darbuotojų įsitraukimo ir išlaikymo elementą - kaip šiuolaikiškai pažvelgti į darbdavio pasiūlymą darbuotojui, kad į jį, kiek įmanoma, būtų įtraukti atlygio komponentai, skatinantys darbuotojo emocinį prisirišimą prie įmonės ir taip mažinantys darbuotojų nubyrėjimo pas kitus, darbuotojo požiūriu, patrauklesnius darbdavius riziką. Kuo skiriasi tikrai patrauklus atlyginimo pasiūlymas ir kodėl nebeužtenka vien bazinio atlyginimo ir priedų krepšelio, kad būtų galima kalbėti apie konkurencingą pasiūlymą rinkoje?
13:45 - 14:15
Darbuotojų pripažinimo menas ir duomenys (angl. k.)
Janis Kolomenskis, vyriausias operacijų vadovas, Peero
Gilinsimės, kokias skirtingas emocines reakcijas, darbuotojų smegenyse, sukelia pripažinimas, aptarsime, kaip duomenimis išmatuoti emocijas darbo vietoje.
Šiomis dienomis ypatingai svarbu apdovanoti, pripažinti ir įtraukti savo darbuotojus. Ką įmonė gali pasiekti su papraščiausiu „ačiū“ ir kaip tai koreliuoja su kitais darbuotojo generuojamais duomenimis?
Pranešimo metu aptarsime pripažinimo procesą, duomenis, kuriuos generuoja pripažinimas, ir kaip jie dera su kitais darbuotojų gyvavimo ciklo duomenimis.
14:15 - 14:45

ERGO vaiko priežiūros atostogos: teigiamos patirties užtikrinimas

Lina Viskantaitė, žmogiškųjų išteklių projektų vadovė, Ergo

Šio projekto tikslas – kurti ir puoselėti teigiamą ERGO darbuotų patirtį prieš/ per/ po vaiko priežiūros atostogų. Projekto idėja buvo paskatinta įvairių tyrimų, rodančių, kad darbuotojų įgyta patirtis prieš/ per/ po vaiko priežiūros atostogų turi tiesioginę įtaką žmonių įsitraukimui ir motyvacijai, efektyvumui ir psichologinei sveikatai, lojalumui ir darbdavio reputacijai. Atsižvelgiant į tokias tendencijas, tiek ERGO vadovams, tiek darbuotojams (besiruošiantiems, esantiems, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų) sukūrėme iniciatyvas, orientuotas į teigiamos patirties užtikrinimą bei puoselėjimą visuose vaiko priežiūros atostogų etapuose. Šio seminaro metu ne tik pakalbėsime apie šias iniciatyvas detaliau, tačiau taip pat aptarsime šio projekto naudą tiek iš ERGO kaip organizacijos pusės, tiek iš darbuotojų perspektyvos.

14:50 -15:20
Kavos pertrauka (kava, užkandžiai, pokalbiai)
15:20 - 15:50

Kaip sužaidybinimas (angl. gamification) gali palengvinti darbą? (angl. k.)

Juris Zalans, generalinis direktorius, SmartHR Partners

Workshopo metu nagrinėsime, kaip žaidybinimo metodai gali būti pritaikomi žmogiškųjų išteklių srityje, sukuriant patrauklias įdarbinimo programas, sveikatingumo iniciatyvas ir kt. Kūrybiškai naudodamos žaidybinimo elementus, organizacijos gali padidinti darbuotojų įsitraukimą ir produktyvumą nesinaudodamos jokiomis technologijomis. Remiantis „Talent LMS“ atliktu tyrimu 87 proc. darbuotojų, mano, kad žaidybinimas didina jų produktyvumą ir įsitraukimą į darbą.

Prisijunkite prie mūsų ir sužinokite daugybę praktinių patarimų ir gudrybių, kaip naudodami žaidybinimą galėtumėte pasiekti geresnių verslo rezultatų ir sukurtumėte produktyvesnę darbo kultūrą, nepanaudodami technologijų.

15:50 - 16:20

Trys žingsniai pirmyn - du atgal

Laura Miečelienė, žmonių departamento vadovė, BAA Training

„Pasidalinsiu BAA Training dviejų metų darbuotojų įsitraukimo istorija. Matysite kokie buvo rezultatai, ko ėmėmės jų gerinimui ir kaip jie kito. Išgirsite sėkmių ir nesėkmių pavyzdžių. Padiskutuosime į ką nukreipti darbuotojų lūkesčiai ir kokią dilemą aš sprendžiu šiais metais.“

16:20 - 16:50
Darbuotojų įsitraukimo svarba - kaip ją parduotiįmonės vadovybei?
Juozas Sargūnas, bendrasteigėjas, MELP HR-Tech
Personalo vadovai dažnai susiduria su sunkumais, bandant įtikinti pagrindinius sprendimus priimančius asmenis (generalinius direktorius, finansų direktorius, valdybas) investuoti į itin svarbias darbuotojų įsitraukimo ir išlaikymo iniciatyvas. Pristatymo metu išgirsite įžvalgas bei rekomendacijas, kaip efektyviai bendrauti ir suderinti savo pasiūlymus su aukščiausio lygio vadovų lūkesčiais. Pranešime bus aptariamos tokios temos kaip darbuotojų gyvavimo trukmės vertė (angl. Employee Lifetime Value), investicijų į įsitraukimą grąža ir bendra komandos įsitraukimo ir išlaikymo vertė organizacijai.