Naujo darbuotojo įtraukimas: 7 patarimai, kurių dėka patobulinsite šį procesą
Pirmasis įspūdis gali turėti ilgalaikį poveikį. Jūsų įmonės darbuotojų įdarbinimo procesas – tai galimybė naujiems darbuotojams sudaryti gerą pirmąjį įspūdį. Šis procesas turėtų padėti naujam darbuotojui jaustis laukiamam, vertinamam ir pasirengusiam sėkmingai dirbti naujose pareigose. Neseniai Žmogiškųjų išteklių valdymo draugijos (Society for Human Resource Management) paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad 1 iš 25 darbuotojų palieka naują darbą dėl blogos patirties įvadiniu laikotarpiu.

Prastas įtraukimo į darbą procesas gali turėti daug pražūtingų padarinių. Jis gali lemti naujo darbuotojo nesėkmę, sumažinti darbo efektyvumą ir pakeisti darbuotojo požiūrį į Jūsų įmonę. Rezultatas gali būti didelės išlaidos ir dar didesnė darbuotojų kaita.

Pateikiame septynis būdus, kaip patobulinti įdarbinimo procesą, kad darbuotojas būtų sėkmingas.
 • 1
  Pasiruoškite naujo darbuotojo atėjimui į komandą
  Puikus būdas paruošti komandą naujam darbuotojui – atlikti nedidelį išankstinį mokymą. Nusiųskite naujam darbuotojui el. laišką, kurį jis galėtų savanoriškai perskai-tyti, ir praneškite jam, kad džiaugiatės galėdami pasveikinti jį komandoje bei trumpai apžvelkite, kaip praeis jo pirmoji darbo diena. Būtinai praneškite naujieną visiems dar-buotojams asmeniškai arba el. paštu, pasveikinkite ir paruoškite naująjį komandos narį jo pareigoms, šiek tiek papasakokite apie jo patirtį ir tai, ką jis darys, paraginkite darbuotojus pasveikinti jį su darbo pradžia.

  Kai darbuotojai iš anksto žino apie naują komandos narį, jie gali būti pasirengę padėti jam pirmąją dieną. Tai padės naujam darbuotojui pasijusti laukiamam ir yra vienas svarbiausių įdarbinimo proceso etapų.
 • 2
  Paruoškite naujo darbuotojo darbo vietą
  Paruošti „namų bazę“ naujam komandos nariui yra labai svarbu, kad darbuotojas susidarytų pirmąjį įspūdį apie Jūsų įmonę. Naujam darbuotojui nėra nieko blogiau, kaip neturėti sėkmingam darbui reikalingų įrankių. Kai darbuotojai neturi vietos, kurią galėtų vadinti savo darbo vieta, jie greitai gali pasijusti tarsi nebūtų komandos dalis.

  Iš anksto sukonfigūravę darbuotojo kompiuterį, el. paštą ir telefoną bei aprūpinę jį rei-kalingomis kanceliarinėmis priemonėmis, galite padėti naujam kolegai jaustis vertina-mam nuo pat pirmos dienos. Tokiu būdu suteiksite visas galimybes darbuotojui dirbti kuo geriau.
 • 3
  Įsitikinkite, kad naujas darbuotojas turi prieigą prie visų reikalingų programų
  Kartu su darbo vietos paruošimu pasirūpinkite, kad naujasis darbuotojas turėtų priei-gą prie visų programų, programinės įrangos ar elektroninių failų, kurių jam prireiks pirmąją darbo dieną. Turėdami paruoštą pagalbinį segtuvą ar elektroninį dokumentą, į kuriuo jiS galės pasinaudoti, jie nesijaus taip, lyg lauktų kito žodinių nurodymų rinkinio. Šio žingsnio praleidimas gali apsunkinti naujo darbuotojųo mokymo ir įsidarbinimo procesą, stabdyti jų gebėjimą pradėti dirbti ir, savo ruožtu, paveikti jų požiūrį į Jūsų įmonę. Nors pirmąją dieną neturėtumėte persistengti su darbų sąrašu, nuo pat pradžių suteikdami jiems prieigą prie svarbiausių programų ir dokumentų, padėsite jiems suvokti, kad jūsų organizacija yra pasirengusi ir profesionali.
 • 4
  Supažindinkite su naujovėmis
  Stenkitės padėti naujiems darbuotojams užmegzti prasmingus ryšius su bendradar-biais. Pirmąją darbo dieną paskirkite laiko naujam darbuotojui susitikti su svarbiau-siais žmonėmis ir skyriais. Nors jie gali neatsiminti visų vardų ir pavardžių, tai padės jiems susidaryti bendrą vaizdą, kur kreiptis, kad gautų tai, ko jiems reikia. Šie prista-tymai taip pat padės jiems suprasti, kaip veikia jūsų įmonė ir koks yra jų vaidmuo bendrame paveiksle.
 • 5
  Surenkite komandos pietus
  Dar vienas puikus būdas supažindinti komandą vienai su kita – suplanuoti ką nors bendro. Pirmąją savaitę surenkite pietų susitikimą arba susitikimą po darbo naujam darbuotojui ir jo artimiausiems komandos nariams. Tai padės pralaužti ledus ir leis darbuotojams bei jūsų komandai susipažinti tarpusavyje laisvoje aplinkoje. Jei nus-pręsite ką nors nuveikti ne biure, pasistenkite tai daryti darbo metu arba kaip papildo-mą renginį. Jei norite surengti susitikimą po darbo, pasitikslinkite naujojo darbuotojo, ar jis galės dalyvauti., Svarbu parodyti, kad Jūsų įmonė vertina darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taip pat, nepamirškite, kad jei jie dalyvaus tokiame susitikime, jums gali tekti sumokėti jiems už tą laiką, įskaitant galimus viršvalandžius. Skirkite laiko šiek tiek sužinoti apie naująjį darbuotoją ne pokalbio metu. Kai darbuotojas jaučiasi vertinamas savo komandos asmeniniu ir profesiniu lygmeniu, labiau tikėtina, kad jis liks dirbti ilgą laiką.
 • 6
  Skirkite daug laiko mokymams
  Neskubėkite. Pirmąją naujo darbuotojo įsidarbinimo proceso savaitę daugiausia dėmesio skirkite mokymams. Net jei darbuotojas tą pačią darbo funkciją yra atlikęs kitur, tarp įmonių tikrai bus skirtumų. Parengtas mokymo planas yra labai svarbi dalis, padedanti darbuotojams įsitvirtinti naujoje organizacijoje. Jūsų mokymuose turėtų būti aptariamos įmonės taisyklės, procesai, procedūros ir lūkesčiai. Išsamiai nurody-dami, ko tikimasi iš naujų darbuotojų, sukursite precedentą, pagal kurį jie galės vertinti pasitenkinimą ir sėkmę naujose pareigose. Pasistenkite mokymus paįvairinti skaity-mu, vaizdo įrašais, užduotimis, šešėliavimu ir net mentoryste. Kiekvieno žmogaus mokymosi stilius yra skirtingas, todėl dinamiškumas gali padėti sumažinti pirmosios dienos darbuotojų perdegimą.

  Dar vienas puikus būdas padėti naujiems darbuotojams priprasti prie darbo – paskirti mentorių iš darbuotojo skyriaus. Tai gali būti taip paprasta, kaip paskirti jiems žmogų, kuris yra pasirengęs atsakyti į jų klausimus ir palydėti juos per kai kurias užduotis. Arba, jei siekiate nuodugnesnio darbuotojų įsidarbinimo, galite naujiems darbuoto-jams pirmąją savaitę pavesti šešėliuoti mentorių, kad jie geriau suprastų kasdienius procesus.
 • 7
  Nemairškite tolimesnių veiksmų
  Šis įdarbinimo proceso etapas yra pats svarbiausias ir dažnai labiausiai pamirštamas – tolesni susitikimai. Įsipareigokite su naujuoju darbuotoju susitikti po 30, 60 ir 90 die-nų, net jei darbuotojui sekasi gerai ir manote, kad jo nereikia vertinti. Tai yra jūsų gali-mybė daugiau sužinoti apie įmonės naujo darbuotojo priėmimo procesą iš darbuotojo perspektyvos. Tai taip pat suteikia galimybę sužinoti, kaip jiems sekasi, atsakyti į vi-sus galimus klausimus ir įsitikinti, kad jie eina teisingu keliu naujose pareigose. Suži-nokite, kas jiems patiko ir kas nepatiko jūsų procese, ir atlikite pakeitimus, jei manote, kad jie tinkami.

  Sėkmingi darbuotojų įsidarbinimo procesai atspindi į juos įdėtą laiką ir pastangas. Skirkite laiko apgalvoti ir atlikti namų darbus. Pirmosios kelios savaitės daro didžiau-sią įtaką naujojo darbuotojo požiūriui į jūsų įmonę - teigiamam ar neigiamam - ir už-duoda toną jo santykiams su jūsų įmone ilguoju laikotarpiu.

  Darbuotojų įdarbinimo proceso tobulinimas neturi pareikalauti daug išteklių. Atlikę keletą strateginių pakeitimų, galite pagerinti naujo darbuotojo pirmąjį įspūdį apie
  jūsų įmonę, o tai gali padėti pagerinti darbuotojų išlaikymo rodiklius ir net produk-tyvumo lygį.
Straipsnį vertė „SmartHR Partners“ komanda. Originali versija čia
Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė