darbinieku motivācija
Maslova vajadzību piramīda un darbinieku motivācijas psiholoģija
Abrahams Maslovs bija amerikāņu psihologs, vajadzību hierarhijas teorijas radītājs. Viņš apgalvoja, ka psiholoģiskās veselības pamatā ir vajadzību piepildīšana prioritārā secībā. Saskaņā ar šo teoriju, cilvēkiem vispirms ir jāpiepilda savas pamatvajadzības, lai varētu virzīties pēc personīgās izaugsmes un attīstības.
Pēc Maslova teorijas, cilvēka vajadzības ir šādas:

1. IZDZĪVOŠANA – tās ir fizioloģiskās vajadzības, piemēram, pēc pārtikas, ūdens, pajumtes, miega.

2. DROŠĪBA – vajadzības pēc stabilitātes, aizsardzības no briesmām, kārtības, likumības un apkārtējās vides ietekmes.

3. PIEDERĪBA – draudzība, mīlestība, pieķeršanās un tuvība.

4. SOCIĀLĀ ATZINĪBA – tieksme pēc panākumiem un prasmēm, neatkarība un pašcieņa.

5. PAŠREALIZĀCIJA – vajadzība, kas liek cilvēkiem piepildīt savu potenciālu, un ticība sev.
Kā Maslova vajadzību hierarhija ir saistīta ar darbinieku motivācijas psiholoģiju?
Šīs vajadzības ir cilvēku izdzīvošanas un izaugsmes pamatā. Taču aplūkosim tās tuvāk. Tām ir nozīmīga loma darbinieku motivācijas psiholoģijā un tajā, kā jūsu uzņēmums motivē darbiniekus. Aplūkosim tās detalizētāk:
Izdzīvošana – mēs tās zinām kā pamatvajadzības. Tā iekļauj darbu, algu, kas ļauj apmaksāt rēķinus, un finansiālās neatkarības sajūtu.

Drošība – cilvēkiem, kam ir darbs, ir jājūtas drošiem par to. Mūsdienu darba tirgus apstākļos darbinieku motivācijas psiholoģijā bieži ir grūti izpildīt šo otro vissvarīgāko pamatvajadzību. Tieši tāpēc darbiniekiem ir vajadzīga darbavietas struktūra ar pakļautības ķēdi un noteiktiem darba pienākumiem, lai viņi varētu justies pārliecināti, ka dara savu darbu pareizi.

Piederība – cilvēkiem ir jājūtas kā daļai no komandas, kā daļai no kaut kā lielāka. Veselīga darbinieku motivācijas psiholoģija nozīmē, ka darbinieki apzinās, ka uzņēmums novērtē viņu individuālo ieguldījumu. Ja jūsu organizācija ir veidota saskaņā ar komandas principiem, tad šai piederības un „biedriskuma" sajūtai būtībā ir jāveidojas dabiski.

Atzinība – šī vajadzība ir saskanīga ar „piederību" tādā izpratnē, ka cilvēkiem ir jājūt, ka viņi ir svarīgi komandai, projektiem un organizācijai kopumā. Šī vajadzība ir visaktuālākā lielos uzņēmumos, kuros augstākā līmeņa vadībai ir arvien grūtāk motivēt darbiniekus individuālā līmenī.

Pašīstenošanās jeb pašizpausme – lielākajai daļai darbinieku ir savas ambīcijas, un viņi vēlas sasniegt vairāk augstākus mērķus par esošo situāciju. Sniedzot viņiem izaugsmes, mācīšanās, līderības un pilnveidošanās iespējas, viņiem tiek doti visi nepieciešamie rīki, lai sāktu pašīstenošanos uzņēmuma ietvaros. Sasniedzot šo līmeni un pilnībā izmantojot piedāvāto resursu sniegtās iespējas, viņi iedvesmo apkārtējos un rada darbinieku motivācijas inerci.
Šīs vajadzības ir ļoti svarīgas veiksmīgai profesionālajai dzīvei un karjerai. Kā jūs varat piedāvāt šādu vidi saviem darbiniekiem?

Pirmās divas vajadzības ir samērā vienkāršas – maksājiet saviem darbiniekiem cienīgu algu un nelieciet viņiem nepārtraukti baidīties par savu darbu.

Uzturiet stabilu organizācijas struktūru, kas veicina komandas darbu un atvērtību, un tad varat pievērsties trešajai vajadzībai.

Ceturtā vajadzība – sociālā atzinība, ir tā, kuru lielā mērā nosaka tādi faktori kā, piemēram, darbinieku novērtēšana. Ja jūsu darbinieki strādā labi, pasakiet viņiem to. Publiski izsakiet atzinību par viņu sasniegumiem un atalgojiet viņus par paveikto. Sabiedrības atzinība ļauj darbiniekiem just, ka viņu rezultāti ir svarīgi un nozīmīgi. Te var noderēt arī bonusu programmas, jo tās sniedz darbiniekiem taustāmu atlīdzību par paveikto. Saņemot atlīdzību vai uzkrājot punktus, ko iespējams apmainīt pret kādu labumu, rodas emocionāla saikne starp šo atlīdzību un darbu, un darbinieki tādēļ jūtas nozīmīgi un guvuši sasniegumus.

Pašrealizācija notiek tāpēc, ka tad, kad darbinieki jūtas nozīmīgi un novērtēti, viņi uzņemas lielāku atbildību par saviem pienākumiem un ir vairāk tendēti uzņemties līdera pozīciju savā uzņēmumā. Šādi darbinieki ir nenovērtējami veselīgas darbinieku motivācijas kontekstā, jo viņu entuziasms un attieksme iedvesmo citus tiekties pēc līdzīga līmeņa rezultātiem. Šāda attieksme pielīp apkārtējiem.

Oriģinālraksts "Maslow's Hierarchy of Needs"

Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv