Produktyvesniam įdarbinimo procesui
PROGRAMINĖ ĮRANGA ĮDARBINIMUI PALENGVINTI

Struktūrizuokite ir skaitmeninkite visą įdarbinimo procesą

Apjunkite žmogiškųjų išteklių komandas ir įdarbinimo skyriaus vadovus

Įtraukite kandidatus ir užtikrinkite geriausią kandidatų patirtį

Įmonių lygį atitinkančios technologijos
  • Keičiamų procesų dydžio architektūra
  • Tvarios įmonių lygmenį atitinkančios technologijos
  • Atitinka BDAR reikalavimus
  • Aukščiausi saugumo standartai
  • Lengva naudoti visų lygių kompiuterių įgūdžius turintiems naudotojams