Strateginių žmogiškųjų išteklių valdymas (gidas 2023 m.)
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas (angl. SHRM) – tai procesas, kurį organizacijos naudoja savo darbuotojams valdyti. Tai yra būdas užtikrinti, kad organizacijos žmogiškieji ištekliai būtų naudojami taip, kad padėtų siekti organizacijos tikslų. Įsivaizduokite jį kaip tiltą, jungiantį žmogiškuosius išteklius ir įmonės tikslus. Naudodamosi SHRM, įmonės gali veiksmingiau valdyti darbuotojų veiklą ir tobulėjimą, taip pat kurti programas ir politiką, kuri remia bendrą įmonės strategiją.
Strateginių žmogiškųjų išteklių tikslas ir skirtumai nuo žmogiškųjų išteklių
SHRM tikslas – kurti politiką ir programas, kurios atitiktų įmonės verslo strategiją. Pagrindinis skirtumas tarp žmogiškųjų išteklių ir strateginių žmogiškųjų išteklių yra tas, kad žmogiškieji ištekliai daugiausia dėmesio skiria kasdieniam darbuotojų valdymui, o strateginiai žmogiškieji ištekliai – tam, kaip darbuotojai gali pasiekti bendrus įmonės tikslus. Tai reiškia, kad SHRM pirmiausia turi suprasti įmonės verslo tikslus, o tada kurti tuos tikslus palaikančias programas ir politiką.
Keletas dažnai pasitaikančių SHRM programų ir politikų pavyzdžių:
 • Veiklos valdymas
  Darbuotojų veiklos stebėjimo ir gerinimo sistemų kūrimas
  01
 • Mokymas ir tobulinimas
  Darbuotojų tobulėjimo poreikių nustatymas ir mokymų bei išteklių, kurie padeda jiems tobulėti, teikimas
  02
 • Atlyginimas ir papildomos naudos
  Kompensacijų ir papildomų naudų programų, kurios pritraukia ir išlaiko darbuotojus, kūrimas
  03
 • Ryšiai su darbuotojais
  Santykių su darbuotojais valdymas siekiant sukurti teigiamą darbo aplinką
  04
Tai – tik keletas pavyzdžių, kokių tipų programos ir politikos gali būti SHRM dalis. Priklausomai nuo organizacijos tikslų ir darbuotojų poreikių, specifinės programos ir politikos gali skirtis.
Strateginių žmogiškųjų išteklių svarba
SHRM yra svarbus, nes padeda įmonėms siekti savo tikslų. Suderindamas žmogiškųjų išteklių programas ir politiką su įmonės verslo strategija, SHRM gali padėti įmonėms gerinti darbuotojų darbo rezultatus, ugdyti darbuotojus ir kurti teigiamą darbo aplinką. SHRM taip pat gali padėti įmonėms sutaupyti pinigų mažinant darbuotojų kaitą ir didinant produktyvumą.
Ką galima pasiekti strateginių žmogiškųjų išteklių dėka:
 • Pagerinti darbuotojų darbo rezultatus
  SHRM gali padėti įmonėms pagerinti darbuotojų darbo rezultatus, sukurdama sistemas, skirtas darbo rezultatams stebėti ir gerinti.
  01
 • Tobulinti darbuotojus
  SHRM gali padėti įmonėms tobulinti darbuotojus, nustatydama darbuotojų tobulėjimo poreikius ir suteikdama mokymus bei išteklius, padedančius jiems tobulėti.
  02
 • Sumažinti darbuotojų kaitą
  SHRM gali padėti įmonėms sukurti teigiamą darbo aplinką, valdydama darbuotojų santykius.
  03
 • Didinti produktyvumą
  SHRM gali padėti įmonėms padidinti produktyvumą gerindama darbuotojų darbo rezultatus ir kurdama teigiamą darbo aplinką.
  04
5 žingsniai link strateginių žmogiškųjų išteklių plano įgyvendinimo
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas – procesas, kuris padeda įmonėms siekti savo tikslų geriau valdant darbo jėgą. Skirdamos laiko SHRM planui parengti, įmonės gali užtikrinti, kad jų darbuotojai bus tinkami jų tikslams pasiekti. Nors SHRM plano rengimas gali pareikalauti daug laiko, jo nauda yra didesnė už išlaidas. Gerai parengtas SHRM planas ne tik padės pasiekti įmonės tikslus, bet ir padės išlaikyti talentingiausius darbuotojus ir išlaikyti jų įsitraukimą į darbą.

Tekstą vertė „SmartHR Partners“ komanda. Originalų straipsnį galite rasti čia

Neringa Starkovaitė
Renginių ir komunikacijos vadovės asistentė